Betingelser

Generelt

Denne nettsiden er utviklet, innehas og vedlikeholdes av pricebazooka, Vestergade 20B, 1456 København K, Danmark.

Følgende brukervilkår ("vilkår") trer i kraft når du bruker tjenesten pricebazooka samt andre hjemmesider eller plattformer der pricebazooka tilbys.

Ansvarsfraskrivelse

Opplysninger på denne nettsiden er ikke nødvendigvis korrekte, aktuelle eller fullstendige, og nettsiden kan inneholde tekniske unøyaktigheter eller prisfeil.

pricebazooka påtar seg ikke noe ansvar for – og fraskriver ettertrykkelig ansvaret til – å oppdatere nettstedet så opplysningene til enhver tid er aktuelle, og så opplysningene på nettstedet er korrekte og fullstendige.

Du må derfor sørge for å få bekreftet at opplysningene er fullstendige på nettsteder vi lenker til, før du gjør valg om tjenester, produkter eller tilbud, som er beskrevet på pricebazooka.

Ansvarsbegrensning

pricebazooka fraskriver seg ethvert ansvar for direkte og indirekte tap, herunder regnet driftstap, tap av fortjeneste, tap av data og andre direkte eller indirekte tap og følgeskader som følge av bruk av pricebazooka eller samarbeidende nettsteder det lenkes til.

Ansvarsfraskrivelse gjelder samtlige søksmålsrunder, uansett om det er basert på avtale, garanti, skadegivende handling uten kontrakt eller lignende.

Opphavsrett

Innholdet på denne nettsiden tilhører pricebazooka og er beskyttet av lov om opphavsrett.

Tekst fotografier, film, tegninger, grafikk, lyd, data osv. kan være gjenstand for lov om opphavsrett og enten høre til eller være lisensiert av pricebazooka.

Gjengivelse eller bruk av materiale, eller deler av materialet i enhver form er ikke tillatt, bortsett fra til personlig bruk og bruk til ikke-forretningsmessige forhold.

Det er ikke tillatt å modifisere innholdet på denne nettsiden. Overtredelse av disse bestemmelsene vil straffeforfølges.

Forhold om varemerke

pricebazooka er et varemerke tilhørende pricebazooka.

Varemerker, medregnet logoer, slagord og lignende er registrerte eller ikke-registrerte varemerker, og tilhører eller er lisensiert av pricebazooka.

Lenker til denne nettsiden

Når det gis mulighet til lenker til dette nettstedet på andre nettsider, har pricebazooka – med mindre det klart fremgår – verken godkjent lenken eller innholdet av materielt på nevnte nettside, og pricebazooka er ikke tilsluttet eller har noen annen form for samarbeid med innehaveren av en sådan nettside.

Lenker til andre nettsider

Om du bruker en lenke på pricebazooka til å åpne et annet nettsted, forlater du pricebazooka. Nettsiden du åpner er uavhengig av denne nettsiden, og pricebazooka har ingen innflytelse på denne nettsidens innhold.

Ved å gi mulighet for en lenke fra dette nettstedet til andre nettsider påtar ikke vi oss noe ansvar for materiale på nettstedet som åpnes ved å følge lenken, og pricebazooka fraskriver seg ethvert ansvar fra direkte og indirekte tap som følge av at du åpner eller bruker andre nettsider eller bruker materiale det inneholder, uansett årsaken til et sådant tap, og uansett om pricebazooka kunne eller burde forutsett et slikt tap, underforstått risikoen av et slikt tap ved å ikke fjerne lenken fra denne nettsiden på en annen måte.

Krenkelse av opphavsrett

I tilfeller der du mener at pricebazooka krenker dine immaterielle rettigheter via brukerinnhold, produktinformasjon, annonsekampanjer eller lignende ber vi deg kontakte oss.

pricebazooka ønsker på ingen måte å krenke andres rettigheter eller rettigheter til beskyttede varemerker, og vi ønsker alltid å ordne opp i slike forhold umiddelbart etter at vi har fått kjennskap til de.

Vi beklager på forhånd om dette måtte være tilfelle.